معنی ریمان

ریمان
معادل ابجد

ریمان در معادل ابجد

ریمان
  • 301
حل جدول

ریمان در حل جدول

  • ریاضیدان معروف آلمانی
لغت نامه دهخدا

ریمان در لغت نامه دهخدا

  • ریمان. [رَ ی َ] (ع مص) فراهم آمدن سر جراحت از به ْ شدن. (از اقرب الموارد) (منتهی الارب). فراهم آمدن سر جراحت. (المصادر زوزنی). || مهربانی کردن. (دهار) (المصادر زوزنی). توضیح بیشتر ...
سخن بزرگان

ریمان در سخن بزرگان

  • هر چه کمتر به زندگی وابسته شویم زنده تر خواهیم بود.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید