معنی شاهنامه

شاهنامه
معادل ابجد

شاهنامه در معادل ابجد

شاهنامه
  • 402
حل جدول

شاهنامه در حل جدول

لغت نامه دهخدا

شاهنامه در لغت نامه دهخدا

  • شاهنامه. [م َ / م ِ] (اِمرکب) نامه ٔ ممتاز در نوع خود. || نامه ٔ شاه. || کتاب تاریخ و سرگذشت پادشاهان ایران. در پهلوی آن را خدای نامه گفتندی. کتابی که در آن شرح زندگانی و نبرد شاهان و پهلوانان آنان آمده است. سیرالملوک. خدای نامه. (از ناظم الاطباء) (از فرهنگ فارسی معین). || (اِخ) نام بزرگترین شاهکار ادبی ایران از فردوسی طوسی. رجوع به فردوسی شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شاهنامه در فرهنگ عمید

  • کتابی که در آن سرگذشت پادشاهان ایران، به ‌نظم یا نثر، گرد آمده باشد،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

شاهنامه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • کتاب تاریخ و سرگذشت پادشاهان ایرانی
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید