معنی شکلات

شکلات
معادل ابجد

شکلات در معادل ابجد

شکلات
  • 751
حل جدول

شکلات در حل جدول

  • فیلمی از افشین شرکت
  • فیلمی با بازی چکامه چمن ماه
  • فیلمی با بازی ژولیت بینوش
فرهنگ معین

شکلات در فرهنگ معین

  • (شُ کُ) [فر. ] (اِ. ) خمیر نسبتاً سفت شده شکر و کاکائو و وانیل. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

شکلات در لغت نامه دهخدا

  • شکلات. [ش ُ ک ُ] (فرانسوی، اِ) نوعی شیرینی که با شیر و شکر و کاکائو ساخته شود. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

شکلات در فرهنگ عمید

  • نوعی شیرینی که با شیر، شکر، کاکائو، و افزودنی‌های دیگر درست می‌کنند،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

شکلات در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

شکلات در فارسی به ترکی

تعبیر خواب

شکلات در تعبیر خواب

  • شرینی ها جمله در خواب سخن های خوش و مال و منفعت هستند شکلات نیز مشمول این تعبیر قرار می گیرد اما این شیرینی چون آمیخته به قهوه یا کاکائو است تعبیر متفاوتی پیدا می کند. شکلات در خواب لذت گناه آلود است که غم می آورد و اندوه می آفریند. اگر در خواب ببینید که شکلات می خورید به دنبال دل خود می روید و کاری را انجام می دهید که دوست دارید ولی از نظر دیگران پسندیده نیست و در نتیجه شما غمین و ملول می شوید. تبعیت از هوای نفس همیشه ملال می آورد و موجب ملامت می شود. توضیح بیشتر ...
کالری خوراکی ها

شکلات در کالری خوراکی ها

فرهنگ فارسی هوشیار

شکلات در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی خرمکه گونه ای شیرینی خوردنی یا شیرابه ی نوشیدنی از شیر و شکر و خرمک (کاکائو) (اسم) نوعی شیرینی که با شیر و شکر و کاکائو ساخته می شود. نوعی شیرینی که با شیر و شکر و کاکائو ساخته شود. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

شکلات در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید