معنی صلیب

صلیب
معادل ابجد

صلیب در معادل ابجد

صلیب
 • 132
حل جدول

صلیب در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

صلیب در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

صلیب در فرهنگ معین

 • خاج، چلیپا. داری به شکل ~ که حضرت عیسی (ع) را به آن آویختند، نام یکی از صورت های فلکی جنوبی، سرخ مؤسسه ای جهانی با نشانه ای به شکل صلیب و به رنگ سرخ که کارش یاری رساندن به آسیب دیدگان از جنگ یا بلایای طبیعی است. [خوانش: (صَ) [معر. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

صلیب در لغت نامه دهخدا

 • صلیب. [ص َ] (ع اِ) چوبی است که ترسایان در زنار بندند و به فارسی آنرا چلیپا گویند و نوشته اند که این معرب چلیپ است. وجهش آنکه چون عیسی علیه السلام را بر آسمان بردند، طرطوس نام شخصی را که همشکل عیسی علیه السلام بود، بر دار کشیدند و بعد این واقعه ترسایان آن را عیسی پنداشته، شکل دار با عیسی از چوب تراشیده در گلو آویختند و تعظیمش کردند. (غیاث اللغات). چلیپا. (دهار). چوب مکرمی که سید مسیح بر آن به دار آویخته شد و هر چیزی که بر شکل دو خط متقاطع بود از نقش یا چوب یا جز آن. توضیح بیشتر ...
 • صلیب. [ص َ] (ع ص، اِ) سخت. (از اقرب الموارد). محکم. (منتهی الارب). || خالص نسب. || چربی: استخراج صلیب العظام. (اقرب الموارد). چربش استخوان. || علم لشکر. (مهذب الاسماء). علم کقوله: صلیب علی الزوراء منصوب. (اقرب الموارد).
  - یوم الصلیب، جنگی میان بکربن وائل و بنی عمروبن تمیم. (مجمع الامثال میدانی). توضیح بیشتر ...
 • صلیب. [ص َ] (اِخ) چهارستاره اند که در قرب نسر واقع شده. (غیاث اللغات). صورت یازدهم از صور نوزده گانه ٔ شمالی فلکی قدما که آنرا دلفین نیز نامند. ستاره ٔ چهارگانه سپس نسر واقع و آنرا قعود نیز خوانند. توضیح بیشتر ...
 • صلیب. [ص َ] (اِخ) خط چهارگوشه که از تقاطع خط محور و معدل النهار در فلک عندالذهن فرض کرده میشود. (غیاث اللغات). شکلی که از تقاطع خط محور و خط استوا در فلک پدید آید و آنرا صلیب افلاک نیز گویند و صلیب اکبر نیز نامند و در مؤید گفته تقاطع میل شمالی و تقاطع میل جنوبی و تقاطع فلک تدویر را نیز توان گفت. (از کشاف اصطلاحات الفنون):
  تا بصفت بود فلک صورت دیرعیسوی
  محور خط استوا شکل صلیب قیصری.
  خاقانی. توضیح بیشتر ...
 • صلیب. [ص ُ ل َ] (اِخ) کوهی است نزد کاظمه و با وقعه ای از وقایع عرب مربوط است. (معجم البلدان). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

صلیب در فرهنگ عمید

 • دو ‌چوب متقاطع به شکل که در روم باستان برای اعدام محکومین استفاده می‌شد، چلیپا،
  نمادی به شکل که به اعتقاد مسیحیان عیسی را به آن آویخته‌اند و نزد آنان مقدس شمرده می‌شود، چلیپا،
  [مجاز] زلف معشوق،
  هر نقش یا طرح به شکل،
  (نجوم) از صورت‌های فلکی نیمکرۀ شمالی، دلفین،
  * صلیب سرخ: مؤسسه‌ای بین‌المللی که برای کمک‌های عمومی به کشورها و مردمی که دچار حوادث ناگهانی و خسارت‌های مالی و تلفات جانی می‌شوند به‌وجود آمده است و نشان آن صلیبی به رنگ سرخ است،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

صلیب در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

صلیب در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

صلیب در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

صلیب در فارسی به عربی

تعبیر خواب

صلیب در تعبیر خواب

 • 1ـ دیدن صلیب در خواب، نشانه گرفتاری است. سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید. 2ـ اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می کند، نشانه آن است که مبلغین مذهبی از شما می خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید.
  -. توضیح بیشتر ...
عربی به فارسی

صلیب در عربی به فارسی

 • صلیب , خاج , حد وسط , ممزوج , اختلاف , تقلب , قلم کشیدن بر روی , گذشتن , عبور دادن , مصادف شدن , قطع کردن , خلاف میل کسی رفتار کردن , پیودن زدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

صلیب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • چوبی است که عیسی مسیح به اعتقاد مسیحیان بر آن بدار آویخته شد و هر چیزی که بر شکل دو خط متقاطع بود از نقش یا چوب یا جز آن می باشد. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی آزاد

صلیب در فرهنگ فارسی آزاد

 • صَلِیْب، دار بشکل صلیب- علامت داری که حضرت مسیح را بآن مصلوب نمودند- بصلیب کشیده- شدید و قوی و سخت (جمع:صُلْبان-صُلُب)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به ایتالیایی

صلیب در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه
نوشته‌های بلاگ جدولیاب