معنی صناعت

صناعت
معادل ابجد

صناعت در معادل ابجد

صناعت
 • 611
حل جدول

صناعت در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

صناعت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • پیشه، حرفه، صنعت، کار، هنر
فرهنگ معین

صناعت در فرهنگ معین

 • حرفه، هنر. [خوانش: (ص عَ) [ع. صناعه] (اِ.)]
لغت نامه دهخدا

صناعت در لغت نامه دهخدا

 • صناعت. [ص ِع َ] (ع اِ) پیشه. کار. (غیاث اللغات). پیشه. (منتهی الارب). کار. (مهذب الاسماء). حرفه. صنعت. ج، صناعات: هر کجا مردی یا زنی در صناعتی استاد یافتی اینجا [غزنین] می فرستاد. (تاریخ بیهقی ص 205).
  بدعت فاضلان منحوس است
  این صناعت برای هرتدمیر.
  خاقانی.
  و در آیات براعت و معجزات صناعت. تأملی بسزا رود. (کلیله و دمنه). و در صناعت علم طب شهرتی داشت. (کلیله و دمنه). من در موقف تقصیر و قصور واقفم. و بقلت بضاعت و قصور صناعت معترف. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

صناعت در فرهنگ عمید

 • هنر،
  کار و پیشه‌ای که در آن تفکر و مهارت لازم باشد، پیشه،
  علم متعلق به کیفیت عمل مانند منطق،
  صنعت. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

صناعت در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

صناعت در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

صناعت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • پیشه و کار، حرفه، صنعت
فرهنگ فارسی آزاد

صناعت در فرهنگ فارسی آزاد

 • صِناعَت، حرفه- پیشه- هنر (صَنائِع- صِناعات)،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید