معنی مجیب

مجیب
معادل ابجد

مجیب در معادل ابجد

مجیب
 • 55
حل جدول

مجیب در حل جدول

فرهنگ معین

مجیب در فرهنگ معین

 • (مُ) [ع.] (اِفا.) اجابت کننده، پاسخ دهنده، قبول کننده.
لغت نامه دهخدا

مجیب در لغت نامه دهخدا

 • مجیب. [م ُ] (ع ص) جواب دهنده. (غیاث) (آنندراج). پاسخ دهنده. (ناظم الاطباء). پاسخ گوی. پاسخ کننده. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا):
  بلبل همی بخواند در شاخسار بید
  سار از درخت سرو مر او را شده مجیب.
  رودکی.
  و هریکی از افاضل اسلام آن را جوابی انشا کردند و از آن مجیبان یکی قفال شاشی بود. (تاریخ بیهق ص 163). || قبول کننده دعای کسی را. (از منتهی الارب). قبول کننده. (آنندراج) (غیاث). قبول کننده ٔ دعا. (ناظم الاطباء). برآرنده. توضیح بیشتر ...
 • مجیب. [م ُ] (اِخ) نامی ازنامهای خدای تعالی. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
 • مجیب. [م ُ ج َی ْ ی ِ] (ع ص) گریبان کننده پیراهن را. (آنندراج). کسی که گریبان می کند و جَیب می سازد پیراهن را. (ناظم الاطباء). و رجوع به تجییب شود. توضیح بیشتر ...
 • مجیب. [م ُ ج َی ْ ی َ] (ع ص) آن اصطرلاب که بر ظهر آن جیب درجات نقش کرده باشند: اصطرلاب مجیب. (یادداشت به خط مرحوم دهخدا). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مجیب در فرهنگ عمید

 • جواب‌دهنده، پاسخ‌دهنده،
  آن‌که حاجت را برآورده می‌کند، اجابت‌کننده،
  از نام‌های خداوند،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

مجیب در فرهنگ فارسی هوشیار

 • جواب دهنده، پاسخگوی
فرهنگ فارسی آزاد

مجیب در فرهنگ فارسی آزاد

 • مُجِیب، اجابت کننده، جواب دهنده، برآورنده حاجت
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه
نوشته‌های بلاگ جدولیاب