معنی مصلحت

مصلحت
معادل ابجد

مصلحت در معادل ابجد

مصلحت
 • 568
حل جدول

مصلحت در حل جدول

 • شایستگی، صلاح
مترادف و متضاد زبان فارسی

مصلحت در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • خیر، صلاح، صلاح‌جویی، صوابدید، خیراندیشی، خیرخواهی
فرهنگ معین

مصلحت در فرهنگ معین

 • (مَ لَ حَ) [ع. مصلحه] (اِمص. ) خیر - خواهی، نیک اندیشی. ج. مصالح. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مصلحت در لغت نامه دهخدا

 • مصلحت. [م َ ل َ ح َ](ع اِ) مصلحه. مقابل مفسده. (غیاث). خلاف مفسدت. (آنندراج). صواب. شایستگی. صلاح. صلاح کار: پس صباح کرد و حال آنکه هر بلایی دفع شده بود و. هر مصلحتی نمایان و پیدا گشته. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 312). علم داشتم به اینکه او داناست به مصلحت های کسی که دربیعت اوست از خاص و عام. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 315). ببخشد او را حیاتی که وفا کند به کار دنیا و دین وعمری که کفایت کند مصلحتها را. (تاریخ بیهقی). آنجاکه یک مصلحت خداوند سلطان باشد در آن بندگان دولت را هیچ چیز باقی نماند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

مصلحت در فرهنگ عمید

 • آنچه باعث خیروصلاح، نفع، و آسایش انسان باشد،
  * مصلحت دیدن: (مصدر متعدی) خیر و صلاح دیدن، به خیر و مصلحت پنداشتن، مصلحت دانستن
  * مصلحت کردن: (مصدر متعدی) [قدیمی] مشورت کردن، صلاح پرسیدن،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

مصلحت در فارسی به انگلیسی

 • Advisable, Expediency, Prudence, Prudent
فارسی به عربی

مصلحت در فارسی به عربی

 • اهتمام، نصیحه، وسیله
فرهنگ فارسی هوشیار

مصلحت در فرهنگ فارسی هوشیار

 • صلاح کار، صواب، شایستگی
فرهنگ فارسی آزاد

مصلحت در فرهنگ فارسی آزاد

 • مَصلَحَت، آنچه که به صلاح باشد، آنچه که موجب سود حقیقی و حسن عاقبت گردد، سود و نفع (جمع: مَصالِح)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به آلمانی

مصلحت در فارسی به آلمانی

 • Interesse (f), Interessieren, Rat, Zins (m), Zinsen
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید
قافیه