معنی مهریه

مهریه
معادل ابجد

مهریه در معادل ابجد

مهریه
  • 260
حل جدول

مهریه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

مهریه در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ معین

مهریه در فرهنگ معین

  • (مَ یُِ) [ع. ] (اِ. ) مقدار مال یا وجهی است که به هنگام ازدواج یا پس از آن شوهر در عوض تمتع به زن می دهد و باید مقدار آن معلوم باشد، مهر، کابین. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

مهریه در لغت نامه دهخدا

  • مهریه. [م َ ری ی َ /ی ِ] (از ع، اِ) مَهر. کابین. آنچه دهد داماد عروس را برای نکاح. دست پیمان. شیربها. رجوع به مهر شود. توضیح بیشتر ...
  • مهریه. [م ِ ی َ] (اِخ) فرقه ای از مانویه، منسوب به مهر رئیس این فرقه که در خلافت ولیدبن عبدالملک میزیسته است. (از الفهرست ابن الندیم). توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

مهریه در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

مهریه در فرهنگ فارسی هوشیار

  • آنچه داماد به عروس بدهد برای نکاح، شیربها
فرهنگ فارسی آزاد

مهریه در فرهنگ فارسی آزاد

  • مَهرِیَّه، در اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای مَهر و صداق می باشد ولی در عربی مَهر صحیح است و مَهرِیَّه نوعی گندم است و نوعی شتر منسوب به قبیله مَهرَه بنِ حَیدان،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید