معنی نتن

نتن
معادل ابجد

نتن در معادل ابجد

نتن
 • 500
حل جدول

نتن در حل جدول

فرهنگ معین

نتن در فرهنگ معین

 • (نَ تِ) [ع.] (ص.) گندیده، بدبو.
 • (اِ. ) بوی ناخوش، رایحه کریه، (مص ل. ) بدبو گشتن، گنده شدن، (اِمص. ) بدبویی، گندیدگی. [خوانش: (نَ) [ع. ]]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نتن در لغت نامه دهخدا

 • نتن. [ن َ] (ع اِ) بوی ناخوش. (منتهی الارب) (آنندراج). بوی ناخوش و بد. (ناظم الاطباء). رایحه ٔ کریهه. مقابل فوح. (معجم متن اللغه). بوی بد. (غیاث اللغات از کنزاللغات). || (مص) بدبوی گشتن. (آنندراج) (از المنجد) (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغه). نَتَن. (معجم متن اللغه). نتانه. (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغه) (المنجد) (تاج المصادر بیهقی). گَنده شدن. (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی). گَندگی. (فرهنگ خطی). بَخَر. تعفن. توضیح بیشتر ...
 • نتن. [ن َ ت ِ] (ع ص) بدبوی. (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از معجم متن اللغه) (از المنجد). نَتُن. (از معجم متن اللغه). نَتین. (از اقرب الموارد). مِنْتِن. مُنْتُن. (از معجم متن اللغه): شی ٔ نتن، چیز بدبوی. (ناظم الاطبا). تأنیث آن نَتْنی ̍ است. (از المنجد). توضیح بیشتر ...
 • نتن. [ن َ ت ُ] (ع ص) نَتِن. بدبوی. (از معجم متن اللغه). رجوع به نَتِن شود. توضیح بیشتر ...
 • نتن. [ن َ ت َ] (ع اِ) بوی بد. بوی ناخوش. گند. (یادداشت مؤلف). || (اِمص) بدبوئی. گَندگی. (یادداشت مؤلف).
  - نتن الانف، گَنده دماغی. (یادداشت مؤلف). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نتن در فرهنگ عمید

 • بدبویی، بوی بد و ناخوش،
 • گندیده و بدبو،
عربی به فارسی

نتن در عربی به فارسی

 • گندیده , بدبو , متعفن , دارای بوی زننده , گند دهان , وابسته به گندیدگی , جسم عفونی , ماده عفونی , الوده , چرکی. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

نتن در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ فارسی آزاد

نتن در فرهنگ فارسی آزاد

 • نَتن، بوی بد، رائحه بد، نَتانَه،
 • نَتِن، بدبود، گندیده، مُتَعَفِّن،
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید