معنی نقیصه

نقیصه
معادل ابجد

نقیصه در معادل ابجد

نقیصه
  • 255
حل جدول

نقیصه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

نقیصه در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • کاستی، کمی، علت، عیب، نقص، نقصان
فرهنگ معین

نقیصه در فرهنگ معین

  • (نَ ص) [ع. نقیصه] (اِ.) عیب، کاستی. ج. نقایص.
لغت نامه دهخدا

نقیصه در لغت نامه دهخدا

  • نقیصه. [ن َ ص َ / ص ِ] (از ع، اِ) نقیصه. عیب. منقصت. آهو. کم بود. کماسی. (یادداشت مؤلف). رجوع به نقیصه شود. || بهتان. (ناظم الاطباء).
    - نقیصه گفتن، بهتان گفتن. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نقیصه در فرهنگ عمید

  • خوی و عادت زشت، خصلت بد، عیب،
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

نقیصه در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

کلمات بیگانه به فارسی

نقیصه در کلمات بیگانه به فارسی

فارسی به انگلیسی

نقیصه در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

نقیصه در فرهنگ فارسی هوشیار

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید