معنی نگران

نگران
معادل ابجد

نگران در معادل ابجد

نگران
 • 321
حل جدول

نگران در حل جدول

 • آشفته، دلواپس، مظطرب
 • دل‌مشغول
مترادف و متضاد زبان فارسی

نگران در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • آشفته، پریشان، دلواپس، مشوش، مضطرب، چشم‌براه، منتظر، تماشاگر، ناظر. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

نگران در فرهنگ معین

 • منتظر، چشم به راه، اندیشناک، مضطرب. [خوانش: (نِ گَ) (ص فا. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

نگران در لغت نامه دهخدا

 • نگران. [ن ِ گ َ] (نف) بیننده. (برهان قاطع) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (غیاث اللغات). آنکه می بیند و می نگرد. (ناظم الاطباء). در حال دیدن. در حال نگریستن. نگرنده. ناظر. باصر. (یادداشت مؤلف). توجه کننده. التفات کننده:
  گر جهان جمله به بد گفتن من برخیزند
  من و این کنج و به عبرت به جهان در نگران. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

نگران در فرهنگ عمید

 • [مجاز] اندیشناک، دلواپس،
  [قدیمی، مجاز] چشم‌به‌راه، منتظر،
  [قدیمی] بیننده،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

نگران در فارسی به انگلیسی

 • Anxious, Apprehensive, Concerned, Fearful, Insecure, Nervous, Perturbation, Shaky, Solicitous, Tense, Uneasy, Unquiet, Upset. توضیح بیشتر ...
فارسی به عربی

نگران در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

نگران در فرهنگ فارسی هوشیار

 • نگریستن، تامل کننده، متاهل، ناظر
فارسی به ایتالیایی

نگران در فارسی به ایتالیایی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید