معنی هروله

هروله
معادل ابجد

هروله در معادل ابجد

هروله
  • 246
حل جدول

هروله در حل جدول

  • حرکت حاجیان در سعی بین صفا و مروه
فرهنگ معین

هروله در فرهنگ معین

  • (هَ وَ لِ) [ع. هروله] (اِ. ) پویه، نوعی از حرکت بین راه رفتن و دویدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

هروله در فرهنگ عمید

  • تند راه رفتن، نوعی حرکت بین راه رفتن و دویدن،
فرهنگ فارسی هوشیار

هروله در فرهنگ فارسی هوشیار

  • تند راه رفتن، لی لی کردن
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید