معنی همگام

همگام
معادل ابجد

همگام در معادل ابجد

همگام
  • 106
حل جدول

همگام در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

همگام در مترادف و متضاد زبان فارسی

فرهنگ عمید

همگام در فرهنگ عمید

فارسی به انگلیسی

همگام در فارسی به انگلیسی

فرهنگ فارسی هوشیار

همگام در فرهنگ فارسی هوشیار

فرهنگ پهلوی

همگام در فرهنگ پهلوی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید