معنی والرین

والرین
معادل ابجد

والرین در معادل ابجد

والرین
  • 297
حل جدول

والرین در حل جدول

فرهنگ فارسی هوشیار

والرین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • فرانسوی زیبا پونه خار گوله (گویش گیلکی) خارگله گربه گیا (اسم) سنبل الطیب. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید