معنی وردان

وردان
معادل ابجد

وردان در معادل ابجد

وردان
  • 261
حل جدول

وردان در حل جدول

فرهنگ معین

وردان در فرهنگ معین

لغت نامه دهخدا

وردان در لغت نامه دهخدا

  • وردان. [وِ] (اِ) دانهای [دانه های] سخت را گویند که از اعضای آدمی برمی آید و به عربی ثؤلول میگویند. (ناظم الاطباء) (برهان) (انجمن آرا). آن را به فارسی ژخ گویند. (انجمن آرا) (آنندراج). آژخ. زگیل. (فرهنگ فارسی معین). توضیح بیشتر ...
  • وردان. [وِ] (اِ) ج ِ ورد. شاگردان و مریدان. (برهان). رجوع به ورد شود. توضیح بیشتر ...
  • وردان. [وَ] (ع اِ) بنت وردان. رجوع به «بنت وردان » شود.

  • وردان. [وَ] (اِ) وردنه. اطاقی که جلو آن باز باشد. (ناظم الاطباء). توضیح بیشتر ...
  • وردان. [وَ] (اِخ) دهی است از دهستان کره سنی بخش سلماس شهرستان خوی، در 9 هزارگزی باختری سلماس، دارای 320 تن سکنه. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4). توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

وردان در فرهنگ عمید

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید