معنی ویراستن

ویراستن
معادل ابجد

ویراستن در معادل ابجد

ویراستن
  • 727
حل جدول

ویراستن در حل جدول

فرهنگ معین

ویراستن در فرهنگ معین

  • (تَ) (مص م.) پیراستن، آراستن.
لغت نامه دهخدا

ویراستن در لغت نامه دهخدا

  • ویراستن. [ت َ] (مص) پیراستن. رجوع به پیراستن شود.

فرهنگ عمید

ویراستن در فرهنگ عمید

  • ویرایش کردن. = ویرایش

    [قدیمی] دباغی کردن،
فارسی به انگلیسی

ویراستن در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

ویراستن در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ویراستن در فرهنگ فارسی هوشیار

  • پیراستن: ((. و کندرو سریشم ماهی و پوست نار و گلنار و مازوی خام و تتری و آن بیخ که پوست گران پوست ویرایند بوی. )). توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید