معنی پاسنگین

پاسنگین
معادل ابجد

پاسنگین در معادل ابجد

پاسنگین
  • 193
حل جدول

پاسنگین در حل جدول

فرهنگ معین

پاسنگین در فرهنگ معین

  • (سَ) (اِمر.) آن که دیر به دیدار دوستان و خویشان برود.
لغت نامه دهخدا

پاسنگین در لغت نامه دهخدا

  • پاسنگین. [س َ] (ص مرکب) آنکه دیر دیر بدیدار خویشان و دوستان شود. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پاسنگین در فرهنگ فارسی هوشیار

  • (اسم) آنکه دیر دیر بدیدار دوستان و خویشان شود.
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید