معنی پیمانه

پیمانه
معادل ابجد

پیمانه در معادل ابجد

پیمانه
 • 108
حل جدول

پیمانه در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

پیمانه در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • جام، ساغر، صراحی، صراحی، قدح، اندازه، کیل، کیله، معیار
فرهنگ معین

پیمانه در فرهنگ معین

 • ظرفی برای اندازه گیری غلات، مایعات و، جام شراب، مجازاً، شراب، نوشیدنی. [خوانش: (پَ یا پِ نِ) (اِمر. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

پیمانه در لغت نامه دهخدا

 • پیمانه. [پ َ/ پ ِ ن َ / ن ِ] (اِ) هرچه بدان چیزی پیمایند. چیزی که غله و جز آن بدان کیل کنند. ظرفی که بدان چیزها پیمایند. (برهان). منا. صاع. صواع. کیله. معیار. عدل. مکیل. مکیله. مقلد. (منتهی الارب). صوع. مده. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

پیمانه در فرهنگ عمید

 • ظرفی که با آن چیزی از مایعات یا غلات را اندازه بگیرند،
  ساغر، پیاله، قدح شراب‌خوری، جام شراب،
  (تصوف) چیزی که در آن انوار غیبی را مشاهده کنند، دل عارف: مرا به دور لب دوست هست پیمانی / که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه (حافظ: ۸۵۰)،
  [قدیمی] ظرفی که با آن مایعات را وزن کنند: پیمانهٴ نفت،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

پیمانه در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

پیمانه در فارسی به عربی

نام های ایرانی

پیمانه در نام های ایرانی

 • دخترانه، جام شراب، جام شراب
تعبیر خواب

پیمانه در تعبیر خواب

 • پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست است و بعضی گویند: پیمانه در خواب، میانجی بود. اگر بیند که پیمانه بِسِتُد یا کسی بدو داد، دلیل که راستی و انصاف کند در معامله و داد وستد به حق کند. توضیح بیشتر ...
فرهنگ فارسی هوشیار

پیمانه در فرهنگ فارسی هوشیار

 • ظرفی که با آن چیزی از مایعات یا غلات را اندازه بگیرند
فرهنگ پهلوی

پیمانه در فرهنگ پهلوی

فارسی به آلمانی

پیمانه در فارسی به آلمانی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید