معنی ژولیده

ژولیده
معادل ابجد

ژولیده در معادل ابجد

ژولیده
  • 1055
حل جدول

ژولیده در حل جدول

مترادف و متضاد زبان فارسی

ژولیده در مترادف و متضاد زبان فارسی

  • آشفته، پریشان، درهم، کالیده،

    (متضاد) بسامان، مرتب
فرهنگ معین

ژولیده در فرهنگ معین

  • (دِ) (ص مف.) پریشان.
لغت نامه دهخدا

ژولیده در لغت نامه دهخدا

  • ژولیده. [دَ / دِ] (ن مف / نف) درهم رفته. درهم شده. آمیخته. به دست مالیده. پریشان. و این معنی را بیشتر در زلف و کاکل استعمال کنند. (برهان). خلاف خوارکرده (در موی). گوریده. آشفته. بهم شوریده. کالیده: جغبوت،سخت ژولیده (در موی). هدمل، بسیارموی ژولیده سر. هِدَبّْل، ژولیده موی که شانه نکند. شَعر مشعون، موی پراکنده ٔ ژولیده. تَفَث، چرکین و ژولیده گردیدن موی. شعثان الرأس، ژولیده موی غبارآلوده سر. جُفول، پراکنده شدن موها و ژولیده گردیدن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

ژولیده در فرهنگ عمید

  • درهم‌رفته، شوریده، آشفته‌ و ‌درهم: همی‌گفت ژولیده‌دستار و موی / کف دست شکرانه مالان به‌ روی (سعدی: لغت‌نامه: ژولیده)،. توضیح بیشتر ...
فارسی به انگلیسی

ژولیده در فارسی به انگلیسی

فارسی به ترکی

ژولیده در فارسی به ترکی

فارسی به عربی

ژولیده در فارسی به عربی

فرهنگ فارسی هوشیار

ژولیده در فرهنگ فارسی هوشیار

  • در هم شده، آمیخته، پریشان
فارسی به ایتالیایی

ژولیده در فارسی به ایتالیایی

واژه پیشنهادی

ژولیده در واژه پیشنهادی

بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید