معنی تعبیر

تعبیر
معادل ابجد

تعبیر در معادل ابجد

تعبیر
 • 682
حل جدول

تعبیر در حل جدول

 • بیان معنی خواب
مترادف و متضاد زبان فارسی

تعبیر در مترادف و متضاد زبان فارسی

 • بیان، تاویل، تبیین، تفسیر، شرح، اصطلاح، ترکیب، تمثیل، نقل، خواب‌گزاری، تلقی، عبارت، بیان کردن، تاویل کردن، تفسیر کردن، شرح‌دادن. توضیح بیشتر ...
فرهنگ معین

تعبیر در فرهنگ معین

 • به عبارتی مقصود خود را بیان کردن، خواب را تفسیر کردن. [خوانش: (تَ) [ع. ] (مص م. )]. توضیح بیشتر ...
لغت نامه دهخدا

تعبیر در لغت نامه دهخدا

 • تعبیر. [ت َ] (ع مص) بیان کردن خواب را و آگاه کردن از انجام کار. (منتهی الارب) (ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد). بیان کردن وبیان نمودن معنی خواب و به لفظ کردن و نهادن و راندن و رفتن و زدن مستعمل. (غیاث اللغات). بیان خواب کردن و خبر دادن از مراد آن. (آنندراج). خواب گزاردن. (دهار). خواب گزاری کردن. (نفایس الفنون). ظاهر کردن معنای حقیقی رؤیاهای فوق الطبیعه. (سفر پیدایش 41 کتاب دانیال 2:3) (قاموس کتاب مقدس). || علم تعبیر رؤیا، علمی است که از آن مناسبت بین تخیلات نفسانی و امور غیبی شناخته شود تا از نخستین به دومین انتقال یابند و بدان بر احوال نفسانی در خارج یا بر احوال خارجی در آفاق و منفعت بشری و انذار استدلال کنند بسبب آنچه در خواب دیده شده است. توضیح بیشتر ...
فرهنگ عمید

تعبیر در فرهنگ عمید

 • مطلبی را بیان ‌کردن،
  منظور و مقصود خود را به عبارتی بیان ‌کردن،
  معنی و تفسیر خواب را گفتن،. توضیح بیشتر ...
فرهنگ واژه‌های فارسی سره

تعبیر در فرهنگ واژه‌های فارسی سره

فارسی به انگلیسی

تعبیر در فارسی به انگلیسی

فارسی به عربی

تعبیر در فارسی به عربی

عربی به فارسی

تعبیر در عربی به فارسی

 • مبین , بیان , لهجه , زبان ویژه , اصطلا ح , لفظ , دوره , شرط
فرهنگ فارسی هوشیار

تعبیر در فرهنگ فارسی هوشیار

 • بیان کردن خواب را و آگاه کردن از انجام کار
فرهنگ فارسی آزاد

تعبیر در فرهنگ فارسی آزاد

 • تَعْبِیر، مطلبی را بیان کردن و روشن ساختن، معنی و تفسیر نمودن، هلاک کردن، سخت گرفتن، وزن کردن نقود، معنی و تفسیر کردن خواب،. توضیح بیشتر ...
بخش پیشنهاد معنی و ارسال نظرات
جهت پیشنهاد معنی لطفا وارد حساب کاربری خود شوید. در صورتی که هنوز عضو جدول یاب نشده اید از اینجا ثبت نام کنید