تعبیر خواب کلید / دیدن کلید در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب کلید ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مقاله سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

امروزه کلید، بعنوان جزء جدانشدنی از زندگی روزمره مدرن محسوب شده و استفاده از آن در تمام دنیا شایع است در نتیجه دیدن آن در خواب از جمله خواب های متدوال است.تعبیر خواب کلید / دیدن کلید در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب باز کردن در با کلید

اگر در خواب ببینید که از کلیدی برای باز کردن دری استفاده می نمایید، تعبیرش اینست که شما جدیدا استعدادی تازه را در خودتان اکتشاف کرده اید که این اتفاق به صورت کاملا تصادفی رخ داده است و شما سریعا متوجه شده اید که باید آن را پیگیری نمایید.

اگر در خواب مشاهده کنید دری که کلید را در آن وارد کرده اید باز گردد، یعنی اینکه تلاش هایتان برای بکار بردن این استعداد با موفقیت مواجه خواهد شد.

اما اگر در باز نشود یعنی اینکه شما برای تبدیل کردن استعداد جدید کشف شده تان به کار و حرفه خود با شکست روبرو می گردید.

همچنین این خواب می تواند به معنی اخطاری برای شما باشد و بهتر است که این مهارت و شوق دنبال کردنش را از یاد ببرید.

تعبیر خواب پیدا کردن کلید

اگر در خواب ببینید که کلیدی را پیدا می نمایید، این خواب نماد دستاوردهای عظیمی است که در آینده قرار است به آن ها دست پیدا کنید.

این دستاوردها ثمره تلاش و کوشش بسیار شما خواهند بود و هر پروژه ای که اکنون روی آن کار کنید با موفقیت خیلی زیادی مواجه خواهد شد.

شکستن کلید در خواب

اگر در خواب مشاهده کنید که کلیدی را می شکنید، این خواب به معنی گرفتاری یا مصیبتی مکانیکی است که برای شما رخ می دهد.

این نقص فنی در طی یکی از سفرهایتان صورت خواهد گرفت پس سعی نمایید بیشتر از قبل مراقب و محتاط باشید و بدون آمادگی به سفر نروید اما جای نگرانی نخواهد بود زیرا که این ایرادات فنی آنقدر جدی نخواهند بود.

همچنین معنی دیگر این خواب، نماد جدایی شما از شریک زندگی یا شخص مورد علاقه تان می باشد. اتفاقی بینتان صورت می پذیرد که بستر جدایی شما را برای زمانی طولانی میسر می کند.

تعبیر خواب کلید از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین گوید: تعبیر خواب کلید نشان از وجود مردی است که مشکلات و گره کارها را حل می نماید و همچنین تعبیرش پیروزی و غلبه بر دشمنان می ‌باشد.

تعبیر خواب دسته کلید یا چند کلید

تعبیر خواب دسته کلید : اگر در خواب ببینید که کلیدهای زیادی دارید، تعبیرش اینست که در زندگی حقیقی خود به بزرگی و عظمت دست می یابید.

اما اگر در خواب ببینید که چند عدد کلید دارید، این خواب به معنای سفری در عالم واقعیت می باشد. شما مجالی برای سفر کردن به دور دنیا و تجربه زندگی کردن از منظری متفاوت به دست می آورید.

در نتیجه به طور کلی نگرش شما در زمینه زندگی تغییر خواهد کرد و این دگرگونی شما را بسیار خشنود و رضایتمند خواهد ساخت

شما با انسان های جدیدی آشنا می گردید و تجربیات تازه ای در انتظارتان قرار خواهد داشت که زندگیتان را تماما غنی و انبوه می سازد.

تعبیر خواب کلید از دیدگاه امام صادق (ع)

امام صادق می فرمایند: تعبیر خواب کلید بر هشت وجه است :

● اول بشارت و خبر خوش

● دوم رهایی از غم و اندوه

● سوم بهبود بیماری

● چهارم رسیدن به آرزو

● پنجم قوت در دین

● ششم برآورده شدن حاجت و خواسته

● هفتم اجابت و برآورده شدن دعا

● هشتم علم و دانش

تعبیر خواب گرفتن کلید از شخصی

اگر در خواب ببینید که از شخصی چند عدد کلید دریافت می کنید، این خواب به این معنا است که شما به شخصی کمک خواهید کرد و این شخص به کمکتان نیازمند می باشد و شما نباید حمایت خود را از او دریغ نمایید.

اگر از کمک کردن به این شخص غافل گردید، صدمه زیادی به او می زنید بی شک شما علاقه نخواهید داشت که عامل چنین رخدادی بشوید.

تعبیر خواب به دنبال کلید گشتن

اگر خواب ببینید که به دنبال کلید می گردید، این خواب نشاندهنده چالش ها و مشکلات شما خواهد بود. شما ناچارید که با این چالش ها مواجه شوید و برای حل آن ها کوشش کنید.

اگر به تنهایی قادر به حل مشکلات و مسائل پیش رویتان نمی باشید بهتر است که از نزدیکاننتان درخواست کمک نمایید زیرا که کمک گرفتن از دیگران بهتر از سرکوب کردن مسائل و مشکلات در درون خودتان می باشد.

تعبیر خواب دادن کلید به دیگری

اگر در خواب مشاهده نمایید که کلیدهای خودتان را به شخص دیگری می دهید، این خواب به معنای تعهدی طولانی مدت است. احتمال دارد ازدواج کنید یا با شخصی وارد ارتباطی متعهدانه بشوید.

این مرحله تازه در زندگی شما در حقیقت به منزله مبادله ای عظیم و حائز اهمیت می باشد و آغاز دورانی جدید در زندگیتان خواهد بود.

تعبیر خواب کلید و قفل

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینید کلید بزرگی در دست دارید و نمی‌ دانید که به چه قفل می‌ خورد تعبیرش اینست که شما توانایی انجام کارهای بزرگی را دارید ولی مجال و موقعیت آن را پیدا نمی کنید.

اگر مشاهده کنید که قفل بزرگی وجود دارد اما شما تنها کلید کوچکی دارید این به این معنا است که شما برای انجام کار بزرگی حس حقارت خواهید کرد.

تعبیر خواب استفاده از کلید

اگر شما مونث می باشید و در خواب خودتان را در حال استفاده از کلیدهایتان برای انجام کاری مشاهده کردید، این خواب به معنی اکتشافی تازه برای شما می باشد.

احتمال دارد شما با شخصی دلربا و بسیار جذاب مواجه گردید که به شخصی محبوب و بسیار مهم در زندگی شما مبدل گردد.

اگر مذکرید و این خواب را تجربه کردید، تعبیرش به این معنا است که به زودی با شریک عاطفی و شخصی که دوستش دارید ازدواج می نمایید.

گم کردن کلید در خواب

اگر در خواب مشاهده کنید که کلیدهایتان را گم کرده اید، این خواب به معنای آن است که مردمان حرف های بدی در مورد شما می گویند.

برخی از اشخاص به شایعه پراکنی در مورد شما می پردازند و شما نمی توانید کاری در ارتباط با این موقعیت انجام دهید.

بهتر است که بخاطر موضوعی که قادر به تغییر دادن آن نیستید فکرتان را پریشان نکنید و در مقابل حرف های دیگران مقاوم تر و محکم تر باشید

زیرا که مردم در همه حال در موردتان صحبت کرده و قضاوتتان می نمایند و مطمعنا شما نمی توانید تفکرات و تصورات ذهنی همه آن ها را دگرگون سازید.

تعبیر خواب کلید شکسته

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب مشاهده کنید که کلید شما در قفل شکسته است تعبیرش اینست که در کاری شکست می‌ خورید و دچار استیصال و درماندگی می ‌شوید.

اگر ببینید با کلیدی دری را قفل می نمایید هوشمندانه رازی را از دیگران مخفی می کنید اما همه این تعابیر در صورتی است که کلید محور خواب شما باشد.

در مجموع دیدن کلید شکسته در خواب، نماد جدایی از دیگران به علت مرگ یا حسادت ها می باشد.

تعبیر خواب کلید طلایی

مشاهده کلید طلایی در خواب علامت تمایل و اشتیاق شما به چیزی است. که آن چیز در زندگی حقیقی شما قرار دارد که برای شما بسیار دلربا و هیجان انگیز می باشد.

شما میل و شوق خیلی زیادی به یادگیری چیزهای تازه دارید و به نظر می رسد که نتوانسته اید کاملا به این تمایل درونی خود پاسخ بدهید.

باید از این علم در جهت کمک و حمایت دیگران بهره ببرید و هر چه آموخته اید را با آن ها شریک گردید. شاید همین گام کوچک به اکتشافات  و نوآوری های بزرگ تری منتهی شود.

تعبیر خواب کلید بر اساس جنس آن

حضرت دانیال (ع) می‌ فرمایند: اگر در خواب ببینید کلید آهنی در دست دارید، به این معنا است که قدرت و نیرو خواهید داشت

اگر کلید از جنس مسی یا برنجی باشد، تعبیرش این است که سخنان شما گیرا و نافذ و تاثیرگذار خواهد بود، اگر کلید از جنس نقره یا طلا باشد، تعبیرش اینست که مال و ثروتی به دست می‌ آورید، ولی اگر جنس آن کلید چوبی باشد، یعنی اینکه سود و نفع آن کمتر می باشد.

تعبیر خواب کلید از مرده گرفتن

خالد اصفهانی میگوید: مشاهده گرفتن کلید از مردگان باعث آغازی خیر و نیکو در زندگی و برطرف شدن تدریجی مصیبت ها و بدهی ها و دیگر مشکلات می باشد که مشروط به بردباری است

اگر ببینید از دست مرده ای یک کلید دریافت می کنید تعبیرش این است که به یکی از آرزوها و اهدافتان در زمینه ی عشق و روابط عاطفی، دیر یا زود خواهید رسید.

تعبیر خواب گرفتن دسته کلید از مرده

اگر در خواب دسته کلید یا تعداد زیادی از کلیدها را از دست مردگان دریافت می نمایید این خواب تعابیر خیلی خوبی خواهد داشت

این خواب میتواند به معنی ورود آرامش در زندگی حقیقی شما و برطرف شدن غم و غصه هایتان باشد و همچنین قرار ملاقات های جدیدی برای شما به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب هدیه گرفتن کلید

هدیه گرفتن کلید یا شاه کلید و یا دسته کلید در خواب، به معنای برقرار شدن صلح و صفا و صمیمت بین شما و اطرفیانتان می باشد و همچنین به معنی کنار گذاشتن کدورت ها و اختلافات قدیمی خواهد بود.

 

 

 

 

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب خریدن ماشین | خریدن اتوموبیل در خواب نشانه چیست؟

۰ ۰ آرا
امتیازدهی به مقاله

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا