تعبیر خواب

خواب یکی از آیات و نشانه‌های خداوند است. هنگامی‌که انسان به خواب فرومی‌رود، روحش از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان‌ها به پرواز درمی‌آید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می‌کند، به شکل خواب در ذهن شخص مجسم می‌شود. تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. تعبیر خواب امام صادق ، جابر مغربی و تعبیر خواب فروید و تعبیر خواب لیلا برایت و تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی و … در این دسته از جدول یاب آمده است.

دکمه بازگشت به بالا