تعبیر خواب

خواب یکی از آیات و نشانه‌های خداوند است. هنگامی‌که انسان به خواب فرومی‌رود، روحش از پنجره جسم خارج شده و به طرف عالم بالا و آسمان‌ها به پرواز درمی‌آید و هر آنچه را که روح در این سیر و سیاحت مشاهده می‌کند، به شکل خواب در ذهن شخص مجسم می‌شود. تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. تعبیر خواب امام صادق ، جابر مغربی و تعبیر خواب فروید و تعبیر خواب لیلا برایت و تعبیر خواب منوچهر مطیعی تهرانی و … در این دسته از جدول یاب آمده است.
تعبیرخواب من چیه؟ | تعبیر خواب شما توسط معبر جدول یاب
در پست زیر معبر خواب حرفه ای جدول یاب تصمیم گرفته به طور اختصاصی خوابهایتان را تعبیر کند. لذا اگر هر خوابی دیده اید و می خواهید معبر ما برایتان تعبیر کند زیر همین پست خوابتان را تعریف کنید تا پاسختان را بدهیم.

دکمه بازگشت به بالا