تعبیر خواب اعداد/ دیدن اعداد در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اعداد ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب اعداد/ دیدن اعداد در خواب نشانه چیست؟

برای آشنایی با تعبیر خواب عدد از دیدگاه ابراهیم کرمانی، ابن سیرین و آنلی بیتون می توانید در ادامه این مطلب با ما همراه ما شوید.

بسیاری اعداد دارای معنا و رموز خاصی می باشند، مثلا اعداد ۷، ۴۰، ۱۱۰ و ۱۲۱ از سوی خداوند دارای رموز مثبتی هستند، بنابراین دیدن این عددها در خواب نیز دارای تعبیری نیکو و سعد است. در ادامه با تعبیر خواب عدد و رقم بیشتر آشنا می شوید.

اگر کسی خواب اعداد را ببیند، خواب وی نمی تواند بی معنا و مفهوم باشد، زیرا هر عدد دارای تفسیر و نشانه ای برای بیننده رویا می باشد. اما باید به این نکته توجه داشته باشید که تعبیر خواب هر فرد باید براساس شرایط زندگی و حالات روحی وی انجام گیرد. در مطالب قبلی با تعبیر خواب گنج ، تعبیر خواب آسمان، تعبیر خواب اجاق و … آشنا شدید، اکنون در اینجا می توانید از تعبیر رویای اعداد مختلف آگاهی پیدا کنید .

آشنایی با تعبیر خواب عدد

ابن سیرین تعبیر یک عدد از چیزی را خوب و نیکو می داند، مثلا اگر کسی در خواب یک دینار، یک درهم و … را ببیند، دارای تعبیری نیک و خوب است، به این دلیل که اصل اعداد از یک می باشد.

ابراهیم کرمانی تعبیر خواب اعداد مختلف را به گونه ای که در زیر می بینید، معنا کرده است:

 • عدد یک دارای معنی نیک است.
 • عدد ۲ دلالت بر غم دارد.
 • دیدن عدد ۳ در خواب به نشانه عدم برخورداری از کاری که انجام می دهید، می باشد.
 • دیدن عدد ۴ دارای معنای نیکو بوده، هنگامی که همراه یا متصل با چیز دیگری نباشد.
 • عدد ۵ دارای تعبیر نیک است. هنگامی که نماز ها را برپا دارد.
 • دیدن عدد ۶ در خواب بیانگر هدف نیکو و رسیدن به مراد می باشد.
 • تعبیر عدد ۷ و ۸ در خواب بد می باشد.
 • عدد ۹ در خواب به نشانه زحمت و فساد می باشد.
 • اگر کسی عدد ۱۰ را در خواب ببیند، یعنی اینکه حاجت دین و دنیای وی برآورده می گردد.
 • دیدن عدد ۱۱ به نشانه این است که شغلش به روز کار تمام شود.
 • تعبیر خواب عدد ۱۲ نیکو است.
 • عدد سیزده دلالت بر بسته شدن کارش دارد.
 • تعبیر عدد چهارده نیک می باشد.
 • عدد ۱۵ دلالت بر پراکندگی دارد.
 • دیدن عدد ۱۶ به معنای نیکو شدن کارش دارد.
 • تعبیر عدد ۱۷ به نشانه تباهی چیزها و بازگشت آن دارد.
 • عدد ۱۸ به معنای آن است که کارش برنیاید.
 • اگر عدد ۱۹ را خواب ببینید، یعنی آنکه بدون زحمت کاری بدست آورید.
 • دیدن عدد ۲۰ در خواب به نشانه بدست آوردن مال و پیروزی بر دشمن است.
 • اگر عدد ۳۰ را در خواب ببینید، تعبیر آن بدست آوردن مراد است.
 • تعبیر عدد ۴۰ به معنای بسته شدن کار است.
 • دیدن عدد ۵۰ دلالت بر رنج و شغلی بی فایده دارد.
 • عدد ۶۰ یعنی آنکه سوگندی به گردن دارد و باید ۶۰ روز روزه بگیرد.
 • عدد ۷۰ در خواب به معنای آن است که کارش با تاخیر حاصل آید.
 • دیدن عدد ۸۰ در خواب بیانگر آن است که به خاطر تهمت زنا به وی ۸۰ شلاق بزنند.
 • دیدن عدد ۹۰ در خواب دلالت بر زنی بزرگ زاده و پولدار می باشد.
 • عدد ۱۰۰ به نشانه پیروزی و ظفر است.
 • عدد ۲۰۰ در خواب به معنای ظفر دشمن بر روی می باشد.
 • اگر در خواب عدد ۳۰۰ را ببیند، نشانگر آن است که حاجتش دیر برآورده می شود.
 • دیدن عدد ۴۰۰ به معنای پیروزی بر دشمن است.
 • اگر عدد ۵۰۰ را در خواب ببینید، یعنی آن که کارتان موقوف شود.
 • تعبیر خواب عدد ۶۰۰ دلالت بر رسیدن به مقصود دارد.
 • اگر عدد ۷۰۰ را در خواب ببینید، یعنی از کاری سخت رهایی یابید.
 • دیدن عدد ۸۰۰ به نشانه پیروزی بر دشمن است.
 • تعبیر عدد ۱۰۰۰ دلالت بر قهر دشمن دارد.
 • اگر کسی خواب عدد ۳۰۰۰ را ببیند، یعنی اینکه فیروزی و قوت می یابد.
 • دیدن عدد ۴۰۰۰ دلالت بر ضرر و آسیب دارد.
 • دیدن عدد ۵۰۰۰ معنایی فرخنده و مبارک دارد.
 • تعبیر عدد ۶۰۰۰ به نشانه نصرت و فتح می باشد.
 • تعبیر خواب عدد ۷۰۰۰ به نشانه گشایش در کارها است.
 • اگر عدد ۸۰۰۰ را ببینید، یعنی آن که کارتان نظم گیرد.
 • دیدن عدد ۹۰۰۰ در خواب بد می باشد.
 • عدد ۱۰۰۰۰ در خواب دلالت بر مضرت دارد.
 • دیدن عدد ۲۰۰۰۰ به نشانه غلبه کردن بر دشمن می باشد.
 • عدد ۳۰۰۰۰ در خواب به نشانه ظفر است.
 • تعبیر عدد ۴۰۰۰۰ به معنای نصرت می باشد.
 • اگر کسی عدد ۵۰۰۰۰ را ببیند، دلالت بر ماندن در رنج را دارد.
 • تعبیر عدد ۶۰۰۰۰ به نشانه شادی است.
 • اگر در خواب عدد ۷۰۰۰۰ را ببینید، بر دشمن پیروز خواهید شد.
 • عدد ۸۰۰۰۰ به معنای غالب شدن بر خصم می باشد.
 • تعبیر عدد ۹۰۰۰۰ نیز به معنای غالب شدن بر خصم است.
 • اگر کسی خواب ۱۰۰۰۰۰ را ببیند، بیانگر آن است که به حاجاتش برسد.

تعبیر خواب آنلی بیتون

دیدن اعداد در خواب دلیل بر آشفتگی فکری و اشتباهات بسیار دارد. همچنین خواب دیدن ارقام بیانگر  آن است که اگر مراقب حرفها و اعمال خود نباشید در معامله بزرگی شکست خواهید خورد.

تعبیر خواب اعداد از دیدگاه روانشناسی یونگ

تعبیر دیدن عدد خاص در خواب به معنای تشویق  یا ترغیب یا حتی عدم تشویق در بخشی از زندگی شما در بیداری می باشد. به نوعی اعداد بازتابی از موقعیت شما در زندگی و در هنگام بیداری است. اعداد همیشه مستقیما ظاهر نمی شوند و گاهی به شکل تعداد اشیاء، تعداد شخصیت ها و یا عملکردی که به تعداد دفعات خاص تکرار می شود، نمایان خواهند شد.

جالب است بدانید که اعداد فرد به نسبت رقم های زوج تهاجمی تر هستند و بنابراین اعداد زوج ارام تر در نظر گرفته می شوند. زمانی که قصد دارید معنای اعداد چند رقمی را کشف کنید، مثلا عدد ۱۹۶۵ می تواند منظور آن سال ۱۹۶۵ باشد، اما برای راحتی بیشتر باید ارقام را در هم جمع کنید تا به یک عدد برسید، جمع ارقام ۱۹۶۵ برابر است با ۲۱ و جمع این دو رقم نیز برابر ۳ می شود.

 

 

 

 

 

بیشتر بخوانید :

تعبیر خواب ساعت | دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟

۰ ۰ آرا
امتیازدهی به مقاله

ایمیل برای اطلاع رسانی
بهم خبر بده
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
نمایش تمام کامنتها
دکمه بازگشت به بالا